Địa chỉ: Xã Quảng Hiệp-Huyện Cưmgar-Đắc Lắc: Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: