Địa chỉ: Đak Lak Giá 370 triệu
Diện tích: 6*34 Hình thức:

Danh mục: