Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 18 tỉ còn thương lượng
Diện tích: 223,3m2 Hình thức:

Danh mục: