Địa chỉ: Bàu Bàng Bình Dương Giá 770 triệu
Diện tích: 125m2 Hình thức:

Danh mục: