Địa chỉ: Phước tuy, Cần Đước, Long an. Giá 1.1 tỷ/1000m2
Diện tích: 6000m2 Hình thức:

Danh mục: