Địa chỉ: Minh Thành- Minh Tiến- Ngọc Lặc- Thanh Hoá Giá 460 triệu
Diện tích: 200m2 Hình thức:

Danh mục: