Địa chỉ: Chơn Thành Bình Phước Giá 2tỷ2
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: