Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: