Địa chỉ: Đường Nguyễn An Ninh Phường Long Hương Thành Phổ Bà Rịa. Giá 8 tỷ Xxx.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: