Địa chỉ: thôn Gàng -Vôi Tranh- Lục Nam- Bắc Giang Giá 2 tỷ
Diện tích: 300,8 m2 Hình thức:

Danh mục: