Địa chỉ: TRUNG LỰC, HẢI AN, HẢI PHÒNG  Giá 5X triệu
Diện tích: 475 M2 Hình thức:

Danh mục: