Địa chỉ: Bình Phước Giá 1750 có thương lượng
Diện tích: 5*21*100 Hình thức:

Danh mục: