Địa chỉ: Bình Minh -  Giang Điền, Trảng Bom Đồng Nai Giá 7.8 tỷ.
Diện tích: 421.4m2 Hình thức:

Danh mục: