Địa chỉ: Đắk Lắk Giá 120tr/sào
Diện tích: 2.6ha Hình thức:

Danh mục: