Địa chỉ: Bắc Giang Giá trên 200 triệu/ sào.
Diện tích: 5500 m Hình thức:

Danh mục: