Địa chỉ: Phước An- Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá 6,5tr/m2
Diện tích: ( 1312m2) Hình thức:

Danh mục: