Địa chỉ: Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước Giá 650tr
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: