Địa chỉ: Thạch Định, Xã Ninh Trung, Thị Xã  Ninh Hoà, Khánh Hòa. Giá 5xx
Diện tích: lô 1 : 7,4 *23 m. tổng 170.2  Full thổ cư                   lô 2 : 7,43 *24m. tổng 178.3  Full thổ cư Hình thức:

Danh mục: