Địa chỉ: thị trấn Di Linh. Giá 1tỷ3.
Diện tích: 114m2 Hình thức:

Danh mục: