Địa chỉ: ấp 4 xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Giá 975tr
Diện tích: 250m2, Hình thức:

Danh mục: