Địa chỉ: HƯNG LONG THỊ XÃ MỸ HÀO HƯNG YÊN Giá 1ty400( giá tốt chốt nhanh)
Diện tích: 85m2 ,hậu + MT =5.32m Hình thức:

Danh mục: