Địa chỉ: phường Hà khẩu, TP Hạ Long ,Quảng Ninh. Giá
Diện tích: 171,2m2 Hình thức:

Danh mục: