Địa chỉ: XÃ QUANG MINH-TP SẦM SƠN - THANH HÓA Giá 21,5tr/m2
Diện tích: 700 m2 .(2 mặt tiền Hình thức:

Danh mục: