Địa chỉ: thôn Tứ Xuân - Cư Huê Giá 50tr/m.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: