Địa chỉ: XÃ HÀM THẠNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM TỈNH BÌNH THUẬN Giá 250/sào.
Diện tích: 10833m2 Hình thức:

Danh mục: