Địa chỉ: Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm. Tỉnh Lâm Đồng. Giá
Diện tích: 111,8m. Ngang 5m. Có 77 ont Hình thức: