Địa chỉ: Thôn Đông Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Giá 250 triệu đồng/mét
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: