Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Phong, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Giá thương lượng
Diện tích: 300 Hình thức:

Danh mục: