Địa chỉ: Bình Thuận Giá 17 tỉ đồng có thương lượng trực tiếp
Diện tích: ,400m2 thổ cư +,996,8m2 cây trồng lâu năm Hình thức:

Danh mục: