Địa chỉ: Giá 550 triệu
Diện tích: 320m2 Hình thức:

Danh mục: