Địa chỉ: Khu Phố Tây , Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 5,5 tỷ thương lượng
Diện tích: 38 m2, ngang 4,3m. Hình thức:

Danh mục: