Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 7 tỷ
Diện tích: 10m x 20m Hình thức:

Danh mục: