Địa chỉ: Phường 4 Nguyễn Trung Trực, Đà Lạt, Lâm Đồng Giá 7 tỷ 6 có thương lượng
Diện tích: 67 m2 Hình thức:

Danh mục: