Địa chỉ: Đường Đào Duy Từ - Đà Lạt - Lâm Đồng Giá 2.5 tỷ bớt lộc cho khách thiện chí
Diện tích: 72 m2 Hình thức:

Danh mục: