Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 4ty7 còn thương lượng
Diện tích: 56m2 Hình thức:

Danh mục: