Địa chỉ: đường Cách Mạnh Tháng 8, P 11 Quận 3 TP HCM Giá 5.45 tỷ
Diện tích: 46m2 Hình thức:

Danh mục: