Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1tỷ950 bớt Lộc
Diện tích: 5.5x40.5 Hình thức:

Danh mục: