Địa chỉ: Đường Anh Dũng,quận Dương Kinh, thanh phố Hải Phòng Giá 3 tỷ 5
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: