Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 2tỷ.xxx
Diện tích: 747m2 Hình thức:

Danh mục: