Địa chỉ: Bình Dương Giá 2 tỉ 400 triệu
Diện tích: 66m2 Hình thức:

Danh mục: