Địa chỉ: Bình Chánh  Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: