Địa chỉ: Long An Giá 8 tỉ 660 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: