Địa chỉ: TP Hạ Long, Quảng Ninh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: