Địa chỉ: Đồng Tháp Giá 10 tỉ
Diện tích: Ngang 8 m dài 20 m Hình thức:

Danh mục: