Địa chỉ: Bình Phước Giá 900Tr/lô
Diện tích: 1001,5m2 Hình thức:

Danh mục: