Địa chỉ: Đồng Nai Giá 3,2 tr/sào
Diện tích: 2600m2 Hình thức:

Danh mục: