Địa chỉ: Bình Phước Giá 1ty4 1lô
Diện tích: 156,2m2 Hình thức:

Danh mục: