Địa chỉ: Bình Phước Giá 3,5 tỉ
Diện tích: 190m2-158,1m2 Hình thức:

Danh mục: