Địa chỉ: Đồng Nai Giá 4tr/m2
Diện tích: 4840,8m2 Hình thức:

Danh mục: