Địa chỉ: Bình Phước Giá 2 tỉ có thương lượng
Diện tích: 200m2 Hình thức:

Danh mục: